Solucan Gübresi Hakkında

• Solucan gübresi; Kırmızı Californiya solucanı adıyla bilinen Lumbricus rubellis ve Eisenia foetida toprak solucanı türlerinin organik olarak yetiştirilmiş büyükbaş hayvanların dışkıları ve organik bitkisel materyallerin fiziksel ve kimyasal yapılarını değiştirmeleri temeline dayanarak ürettikleri bir toprak düzenleyici ve bitki besleme materyalidir.

• %100 organik gübredir. Zararlı kimyasalları içermez ve kullanırken herhangi bir şeyle karıştırılması gerekmez.
• Ürün verimi artar. Bitki büyümesini hızlandırması, sağlıklı bitki oluşumunu desteklemesi sonucunda ürün verimi de artar.
• Bitki büyümesini hızlandırır. Tohumların çimlenmesini teşvik ederek bitkinin daha kuvvetli büyümesi sağlanır. Ohio State Üniversitesinden Clive Edwards’a göre, bitki büyümesini arttırmasının yanı sıra elde edilen mahsulü de arttırır. Edwards solucan gübresinin etkileri ile ilgili domates, biber ve çilek üzerinde bir deney yaptı. Deney sonucuna göre, solucan gübresi ile gübrelenen bitkilerden, sentetik kimyasal gübreler ile gübrelenen bitkilere göre daha fazla verim elde edildi.

• İçeriğindeki besleyici maddeler bitkiler tarafından kolayca emilir. Solucan gübresinin en önemli faydalarından biri, bitkilerin kökleri tarafından çok kolay bir şekilde absorbe edilmesidir. Kimyasal gübrelerin aksine içerdiği solucan mukusundan dolayı topraktan kolayca akmaz. Böylece bitkilerin besin maddelerini emmesi için daha fazla zamanı olur.
• Bakterilerce zenginleşmiş bir gübredir. Gübre, solucan gövdesinden geçerken çeşitli bakteri ve mikroorganizmalarla zenginleşir. Bu bakteri ve mikroorganizmalar bitkilere hastalıklara karşı direnç kazandırır ve bazı bitki zararlılarını uzaklaştırır.

• Bitkilerin daha sağlıklı olmasını sağlar. Solucan gübresinin kullanımı ile bitkide pestisit kullanımı azaltılabilir. Pestisit kullanımının azaltılması ile doğa daha sağlıklı bir hale gelir.

• Sağlıklı kök oluşumunu sağlar. Solucan gübresinin toprağa dağılmasıyla bitkinin kökleri de faydalanır.

• Bitkinin su tutma kapasitesini arttırır. Özellikle kuraklık yaşanan bölgeler için çok faydalı bir özelliktir. Kurak olan bölgelerde su tutma kapasitesini arttırarak bitkinin nemli kalmasını sağlar.

• Solucanlar sindirim sistemleri içinde sentezledikleri antibiyotik nitelikli yapılar, aminoasit ve vitaminleri dışkılarına karıştırarak ortaya çıkan gübrenin biyolojik aktivitesini arttırırlar. Böylece bu gübreyle beslenen bitkilerin sağlıklı ve hızlı gelişmelerini sağlarlar. Sözü edilen bu biyolojik stimulatörler diğer hayvansal gübrelere oranla 100 kat daha fazladır. Kimyasal gübrelerde ise hiç bulunmamaktadır. Ayrıca muhteviyatındaki humik asit ve fulvik asit bitki beslemesi için son derece gerekli olan maddelerdir

– Granüler yapısı toprağın sütrüktürünü düzenleyip havalanmayı sağlarken su tutma kapasitesinin yüksekliği topraktaki su stresini minimize etmektedir.

– Yapısındaki çok sayıda bakteri verildiği topraktaki zararlı bakterilerle rekabet ederek onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır, böylece bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırır.

– Hava şartlarının olumsuz etkilerine(don, sıcaklık farkları vb.) karşı bitkiyi korur.

– Kesinlikle yabani ot tohumu içermez.

– Kaliteli, bol verimli ve raf ömrü uzun ürünler elde edilmesini sağlar.

– %100 ekolojik ve non-toksiktir.

– Toprağın Ph,sürtüktür, nem gibi özelliklerinin düzenlenmesini sağlar.

– Bilhassa kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar.

– Asitli, kumlu toprakları düzenleyerek tarıma elverişli hale getirir.

– Kokusuzdur.

– Solucan gübresiyle yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz.

– Suyu, havayı ve toprağı kirletmez.

– Toprakta uzun süre kalır dolayısıyla bitkinin uzun süre besin ihtiyacını karşılar. Besin elementlerini bitkinin ihtiyacına göre tedricen bitkiye kazandırır.

Solucan Gübresi çok sayıda simbiyotik bakteri (Rhizobium) ve asimbiyotik mikroorganizmalardan azot fiksasyonu yapan bakteri (Azotobakter) ve mikoriza mantarları ihtiva eder. Bu mikro organizmalar toprak içinde bulunan ancak bitki tarafından alınamayan besin maddelerine parçalayarak bitki tarafından alınabilir forma dönüştürürler. Ayrıca azot fiske eden bakteriler havadaki azotun toprağa kazandırılmasını sağlayarak bitki tarafından alımını kolaylaştırır. Solucanların salgı maddeleri enzimler üretim süreci içinde dışkılarına karıştığında çok sayıda ve çeşitte enzim, vitamin, aminoasit, büyüme hormonu içermektedir. Bunlar ise bitkinin daha hızlı gelişmesini ve olumsuz çevre şartlarına karşı dirençli olmalarını sağlar.

Bitkiler için aynı anda hem besin kaynağı hem de büyümeleri için teşvik olarak etkilidir; Humusu az olan toprakları iyileştirir, topraktaki faydalı mikroorganizmaları uyarır, Toprağın genel durumunu iyileştirir ve topraktaki organogenetik elemanlarını bitkilerin alabileceği sekle dönüştürür; Organik maddeleri az olan topraklar için organik azotun yüksek oranı büyük önem taşımaktadır, özellikle uzun sure mineral gübrelemeden sonra; Gübre özün içerdiği besleyici elemanlar daha uzun sure için toprakta kalmaktadır, bu da bitkilerce daha iyi alınmalarını sağlar; Hızla suda çözünür ve ziraatta kullanılan tüm ilaç ve gübrelerle uyumludur; Bitkilerin sağlam kok sistemi oluşması için yardımcı olur, bitkilerin stres ve patojenlere karsı dayanıklılığını artırır ve ekolojik temiz ziraat ürünlerinin üretimi için mükemmel bir gübredir.    

– %30-50 yüksek verim sağlar.

– Tohum çimlenmesi enerjisinde %40 oranında artış sağlayarak tohum maliyetini düşürür.

– 10-15 gün erken fide oluşumu sağlar.

– 10-15 gün hasatta erkencilik sağlar.

– Ekolojik olması nedeniyle solucan gübresi ile beslenen sebzeler orijinal renk,aroma ve lezzete sahip olur.

– Sulu solüsyonları yaprak ve gövdede pestisit görevi görür.

– Bitki köklerinin hızlı ve sağlıklı gelişmesini sağlar.

– Üzümlerde erken hasat sağlar böylece kaliteli ve orijinal ürünlerin piyasaya erken girmesini sağlar.

– Türe özgü aroma ve lezzet kazandırır.

– Hızlı ve güçlü fidan gelişimi sağlar.

– %100 başarılı tansplantasyon(şaşırtma) sağlar.

– Meyveler 10-15 gün erken hasat edilir.

– Meyveler daha büyük,orijinal morfoloji, aroma ve lezzetli olmalarını sağlar.

– Meyvelere ekolojik, temiz,kansorejen madde içermeyen yüksek vitamin ve besleyici değerlere sahip özellikler kazandırır.

– Çok güçlü,dayanıklı olmalarını ve hızlı büyümelerini sağlar.

– Çimlerin sararmalarını engeller.

– Çimlenme verimini artırarak tohum maliyetini düşürür.